Uddannelsen

Visuel HF er en treårig HF, der udbydes i samarbejde med The Animation Workshop.

 

Visuel HF er for dig, der elsker at tegne, designe og være kreativ, og derfor ønsker at forberede dig til de kreative videregående uddannelser.

 

Uddannelsen er en kreativ ungdomsuddannelse, hvor du ud over en almindelig hf får et ekstra år med visuelle grundkompetencer. Uddannelsen består af to dele: En 2-årig HF-uddannelse og et 1-årigt visuelt grundforløb. De to dele bliver dog blandet i omlagte uger, så du undervises i almindelige hf-fag på Viborg Gymnasium og HF i f.eks. 5 uger, og derefter i det visuelle grundforløb på The Animation Workshop i f.eks. 3 uger.

 

Visuel HF kan give dig et sammensat forløb, hvor du kommer til at arbejde med visuel forståelse i sammenhæng med de almindelige hf-fag.

 

Det er en uddannelse, hvor du både skal bruge dit hoved og dine hænder.

 

Når du søger ind på Visuel HF, skal du: 

  • Ansøge på normal vis senest den 15. marts gennem optagelse.dk. Husk at angive at du gerne vil ind på visuel hf. Du vil snarest derefter modtage et brev med posten om, hvorvidt du er optaget på HF-uddannelsen. Hvis du er optaget på Hf, vil der i brevet være en henvisning til en særlig visuel hjemmeopgave, du skal lave som optagelsesprøve til det visuelle grundforløb.
  • Den særlige visuelle hjemmeopgave offentliggøres på visuelhf.dk midt i marts - den konkrete dato offentliggøres senere . Senere vil der være optagelsessamtaler på det visuelle grundforløb, hvor du skal medbringe din hjemmeopgave.
  • Du vil hurtigst muligt derefter få endeligt svar på om optagelse eller ej på Visuel Hf.

 

Hvis du ikke går i skole nu, og er under 18 år, skal du ansøge gennem dit lokale UU-center. Hvis du er over 18 år, skal du søge direkte gennem Viborg Gymnasium & HF. Du kan du downloade et ansøgningsskema på www.optagelse.dk. På skemaet skal du skrive, at du søger ind på Viborg Gymnasium & HF, at du vælger fagpakken Visuel HF, samt at du vælger mediefag B som obligatorisk kunstnerisk fag. Skemaet sendes til Viborg Gymnasium & HF. Hvis du går i skole nu, skal du ansøge gennem din skole.

 

Der er en deltagerbetaling på Visuel HF. Pengene dækker din undervisning på det visuelle grundforløb. Se mere på www.visuelhf.dk

 

Er du fyldt 18 år, kan du søge om at få SU til uddannelsen i alle tre år. Se reglerne herfor på www.SU.dk