Uddannelsen

Visuel HF er en treårig HF, der udbydes i samarbejde med The Animation Workshop.

 

Visuel HF er for dig, der elsker at tegne, designe og være kreativ, og derfor ønsker at forberede dig til de kreative videregående uddannelser.

 

Uddannelsen er en kreativ ungdomsuddannelse, hvor du ud over en almindelig hf får et ekstra år med visuelle grundkompetencer. Uddannelsen består af to dele: En 2-årig HF-uddannelse og et 1-årigt visuelt grundforløb. De to dele bliver dog blandet i omlagte uger, så du undervises i almindelige hf-fag på Viborg Gymnasium i f.eks. 5 uger, og derefter i det visuelle grundforløb på The Animation Workshop i f.eks. 3 uger.

 

Visuel HF kan give dig et sammensat forløb, hvor du kommer til at arbejde med visuel forståelse i sammenhæng med de almindelige hf-fag.

 

Det er en uddannelse, hvor du både skal bruge dit hoved og dine hænder.

 

Når du søger ind på Visuel HF, skal du: 

  • Opfylde kravene for optagelse på HF-uddannelsen - se mere her
  • Ansøge på normal vis senest den 1. marts gennem optagelse.dk. Husk at angive at du gerne vil ind på Visuel HF.
  • Der er en særlig visuelle hjemmeopgave som offentliggøres på www.visuelhf.dk mandag den 18. marts, og du har en uge til at lave den. I uge 13/14 vil der være optagelsessamtaler på det visuelle grundforløb, hvor du skal medbringe din hjemmeopgave.
  • Du vil hurtigst muligt derefter få endeligt svar på om du er optaget eller ej på Visuel HF.

 

Der er en deltagerbetaling på Visuel HF. Pengene dækker din undervisning på det visuelle grundforløb.

 

Du kan søge om at få SU til uddannelsen i alle tre år - læs mere om SU her

 

Læs mere på www.visuelhf.dk

 

 

undefined