Optagelse

 

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • Du skal have modtaget 2-5 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig.
  • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og skal være uddannelsesparathedsvurderet af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog og c) et kunstnerisk fag.

 

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasseprøve. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

 

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald rektor, der skal uddannelsesparathedsvurdere dig og som afgør, om du kan optages - eventuelt efter en optagelsesprøve.

 

Ansøgning om optagelse skal ske gennem www.optagelse.dk

 

Du kan læse mere om reglerne for optagelse på undervisningsministeriets hjemmeside her.

 

Yderligere regler om:

 

 

 

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på STX-uddannelsen og studiemiljøet på Viborg Gymnasium & HF.

BESTIL BROCHURE
 
Studieretningsprogram

Prøv vores online studieretningsprogram og få overblik over fag, niveaukrav m.v.

START PROGRAMMET