Vil du have en uddannelse,
der åbner næsten alle døre?

 

Optagelse

Bliv klogere på ansøgningsfrister, optagelseskrav og mulighederne for dig, der ikke opfylder de formelle optagelseskrav.

ANSØGNINGSFRIST

Søg om optagelse på en gymnasial uddannelse senest 13. marts via www.optagelse.dk.

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om optagelsesproceduren: Optagelse på de gymnasiale uddannelser.

OPTAGELSESKRAV

For at blive optaget på STX-uddannelsen på Viborg Gymnasium direkte efter 9. eller 10. klasse skal du opfylde forudsætningerne for adgang. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav: Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen

Adgangskrav til 9. klasse

Adgangskrav til 10. klasse

OPTAGELSE EFTER KONKRET VURDERING

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, der laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve på 9. klasses niveau med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi og afholdes på det gymnasium, som du har søgt som 1. prioritet. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøve, resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering og din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.