Optagelse

Ansøgningsfrist

Du skal søge om optagelse på en gymnasial uddannelse via www.optagelse.dk senest den 1. marts.

 

Her på undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om optagelsesproceduren:

Optagelse på de gymnasiale uddannelser

Optagelseskrav

For at blive optaget på STX-uddannelsen på Viborg Gymnasium direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du opfylde forudsætningerne for adgang.

 

Her på undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav:

 

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen

 

undefined

Nye adgangskrav til 9. klasse

 

undefined

Nye adgangskrav til 10. klasse

Optagelse efter konkret vurdering

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, der laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

 

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve på 9. klasses niveau med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi og afholdes på det gymnasium, som du har søgt som 1. prioritet. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

 

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøve, ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering og din studievalgsportfolio

 

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på STX-uddannelsen og studiemiljøet på Viborg Gymnasium.

BESTIL BROCHURE
 
Studieretningsprogram

Prøv vores online studieretningsprogram og få overblik over fag, niveaukrav m.v.

START PROGRAMMET