Find uddannelse

Hvilken uddannelse er den helt rigtige for dig?

Herunder har vi sammenlignet STX og HF, så du kan få det fulde
overblik og finde den uddannelse, der passer bedst til dig.

 
STX
Gymnasiet er først og fremmest en boglig uddannelse, hvor det faglige får stor opmærksomhed. Du skal vælge det almene gymnasium, hvis du kan lide at gå i skole. Vores mål er at give en bred uddannelse på et højt fagligt niveau.
 
HF
Uddannelsen er for dig, der både gerne vil have en almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag og en uddannelse, hvor der ud over det teoretiske læsestof også lægges stor vægt på at arbejde med fagene i praksis.

Hvor lang tid tager det?

En studentereksamen tager tre år, og du kan vælge mellem ti forskellige studieretninger fordelt på fire hovedområder: Naturvidenskab, kunstnerisk, samfundsfaglig og sproglig.
En HF-eksamen tager to år, og du kan vælge mellem seks forskellige fagpakker på VG.

Hvad lærer jeg?

På STX får du ny viden inden for en bred vifte af fag. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind. De fag du får, kommer fra de tre videnskabsområder: Humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier
På HF lærer du at arbejde med fagene og det teoretiske læsestof - også i en praktisk vinkel, der ofte målrettes samfundet uden for VG. Vores mål er at give en bred uddannelse på et højt niveau, og derfor gør vi meget for at sikre sammenhæng og helhed i både undervisning og læringsproces.

Får jeg karakterer?

På STX får eleverne løbende standpunktskarakterer samt afsluttende karakter i alle fag. På STX skal elever i løbet af de tre år til otte eksamener og skrive et studieretningsprojekt i 3.g.
På HF skal eleverne til eksamen i alle fag med både mundtlige og skriftlige eksamener hvert skoleår. På HF er der ingen årskarakterer, men eleverne har løbende samtaler med lærerne om det faglige niveau.

Hvad kan jeg bagefter?

En studentereksamen er en effektiv og målrettet vej til de videregående uddannelser. En studentereksamen er ikke kun rettet mod en universitetsuddannelse - også korte og mellemlange videregående uddannelser stiller krav om en studentereksamen for blive optaget.
HF giver som udgangspunkt adgang til både korte og mellemlange videregående uddannelser, som fx sygeplejerske, pædagog, datamatiker, multimediedesigner.

Det er da det, jeg skal!

For yderligere information
Læs mere om STX
For yderligere information
Læs mere om HF