Vil du have en uddannelse,
der åbner næsten alle døre?

 

Fag og valgfag på STX

Langt de fleste af de fag, du skal have i gymnasiet, er obligatoriske fællesfag eller fag, du har via dit valg af studieretning. Resten af fagene har du selv indflydelse på via dine valgfag. En studentereksamen består i de fleste tilfælde af fire fag på A-niveau, tre på B-niveau og syv på C-niveau.

Du skal altid vælge en studieretning, hvor to til tre fag indgår som obligatoriske studieretningsfag.

Valgfag 

Astronomi C - Biologi B/C - Design og arkitektur B/C - Dramatik C - Engelsk A - Erhvervsøkonomi C - Filosofi C - Fysik A/B - Idræt B - Informatik C - Innovation C - Kemi A/B/C - Latin B/C - Matematik A/B - Mediefag B - Musik B/C - Naturgeografi B/C - Psykologi B/C - Religion B - Samfundsfag B - Tysk fortsætter A.

2. fremmedsprog

Tysk fortsættersprog B - Fransk begyndersprog A - Spansk begyndersprog A

I studieretningen SuperSprog kan du vælge at afslutte dit 2. fremmedsprog på B-niveau.

Kunstneriske fag 

Billedkunst C - Design og arkitektur C - Dramatik C - Mediefag C - Musik C 

 Se mere om de kunstneriske fag på VG