En STX-eksamen er ...

En 3-årig gymnasieuddannelse, der består af en afsluttende karakter i alle fag samt otte eksamener og et studieretningsprojekt.

 

  • De syv øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige eksamener over alle tre år.
  • Der er en ekstra eksamen for hvert ekstra A-niveaufag, man tager. Fem A-niveaufag giver ni eksamener og et studieretningsprojekt.
  • Alle elever skal have mindst tre skriftlige og tre mundtlige eksamener.
  • For A-niveaufag, hvor der er mulighed for både mundtlig og skriftlig eksamen (dvs. alle fag undtagen historie), udtrækkes altid mindst ét af dem.
  • Elever i 1.g og 2.g skal - ud over den/de mundtlige eksamener - også til årsprøve i et eller flere fag.

 

På VG er vi også meget bevidste om vigtigheden af det gode elevmiljø. Derfor lægger vi stor vægt på de sociale fællesskaber og de mange forskellige sociale arrangementer både i og efter skoletid. VG er bygget op om et stort fællesområde med kantine. Det fungerer som opholdsområde og scene- og tilskuerrum ved særlige lejligheder. Balkoner og studierum bruges til gruppearbejde. Det gør, at selvom vi er en stor skole, så ser vi hinanden hver dag, og det er vigtigt for det sociale fællesskab.

 

På VG er både det faglige og sociale fundament helt i top, og derfor tør vi godt sige, at hvis du trives på VG, så bliver du også dygtig.

 

På VG er vi ambitiøse på vores elevers vegne. Vores erklærede mål er at være rigtig gode til at forløse den enkeltes potentiale, altså gøre den enkelte så god som overhoved muligt med afsæt i det faglige niveau. Vi er kendt og anerkendt for at have et "first mover mindset". Det betyder, at vi er først med mange nye tiltag - såvel undervisningsmetoder og -teknikker som rent teknologisk.

 

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på STX-uddannelsen og studiemiljøet på Viborg Gymnasium.

BESTIL BROCHURE
 
Studieretningsprogram

Prøv vores online studieretningsprogram og få overblik over fag, niveaukrav m.v.

START PROGRAMMET