Studentereksamen

En studentereksamen (STX) er en effektiv og målrettet vej til de videregående uddannelser, og med en almen studentereksamen er alle muligheder åbne. STX er ikke kun rettet mod en universitetsuddannelse. Rigtig mange uddannelser, fx også mange af de korte og mellemlange videregående uddannelser, stiller krav om en studentereksamen for at komme ind.

 

 

 

Du kan bruge en studentereksamen til at blive optaget på hvilken som helst videregående uddannelse, og på gymnasiet indgår du i et spændende og personligt udviklende uddannelsesmiljø. Det almene gymnasium har en lang og rig tradition for at kombinere det faglige fællesskab med det sociale.

Hvad vil det sige at tage en studentereksamen?

Gymnasiet er først og fremmest en boglig uddannelse, hvor det faglige får stor opmærksomhed. Eleverne vælger det almene gymnasium, fordi de kan lide at gå i skole. På Viborg Gymnasium er det vores mål at give eleverne en bred uddannelse på et højt fagligt niveau, og derfor gør vi meget for at sikre sammenhæng og helhed i undervisningen.

 

Studentereksamen giver dig en uddannelse, der både er studieforberedende og almendannende. Den er tilrettelagt, så du møder en bred vifte af forskellige arbejdsformer og vidensmønstre. Dine kreative evner bliver udviklet, og du vil blive bedre til at tænke nyt og kritisk.

Find frem til din perfekte uddannelse

Når du søger optagelse på STX i foråret, skal du foretage tre valg: 2. fremmedsprog, kunstnerisk fag og hvilken skole du gerne vil gå på. Vi sætter dig i en grundforløbsklasse, og så giver grundforløbet dig indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder. Vi forbereder dig på overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og undervejs i grundforløbet skal du vælge din studieretning.

En studieretning er en pakke af fag, der arbejder tæt sammen, så dit faglige udbytte bliver så godt som muligt. Når du vælger studieretning, skal du tænke over, hvor du har dine interesser og dine fagligt stærke sider. De fag, der indgår i pakken, kaldes studieretningsfag, men de fag er kun en del af de fag, du skal have. Der er også velkendte obligatoriske fag som dansk og historie, ligesom du har mulighed for at vælge mellem en række valgfag.

 

Det almene gymnasium har desuden, som den eneste ungdomsuddannelse herhjemme, plads til timer med kreative aktiviteter som idræt, mediefag, dramatik, billedkunst og musik.


 
Bestil brochure

Bliv klogere på STX-uddannelsen og studiemiljøet på Viborg Gymnasium.

BESTIL BROCHURE
 
Studieretningsprogram

Prøv vores online studieretningsprogram og få overblik over fag, niveaukrav m.v.

START PROGRAMMET