Uden for skoletid

Når du føler dig som en del af et fællesskab, når dine venner er i øjenhøjde med dig, og når der er plads til både humor, hyggeligt socialt samvær og spændende faglige udfordringer, styrker det dine evner og gavner din læring.

 

VGHF er din indgang til et studieliv fyldt med nye venner og gode oplevelser. For selv om det på den ene side er vores fornemste opgave at sikre dig og dine fremtidige kammerater nogle år med et højt fagligt niveau, så skal der stadig være plads til meget andet – ikke mindst det sociale.

 

Det er vores erklærede mål, at du får en masse udfordringer – især i fagene, men også via besøg på videregående uddannelser, på lokale virksomheder samt på ekskursioner og studierejser. De sociale aktiviteter i elevrådet, i elevforeningerne og efter skoletid er en vigtig del af tiden på VGHF. Det gælder også musicals, gallafester, elevfester, Film Awards, fællesarrangementer, koncerter, rejser og de mange andre ting, som du kan opleve i løbet af den tid, du går hos os.

 

På VGHF vil din hverdag blive krydret af kunstnere, musikere, politikere, videnskabsmænd og andre topaktuelle gæster, som vi inviterer ind på skolen. Gennem foredrag, optræden og andre arrangementer vil de give dig både faglige input, fede oplevelser og stof til eftertanke. Vi har også morgensamlinger, fællestimer, gode fredagscaféer, VG News, Radio Rust blandet med skøre og kreative indslag. Vi har forskellige udvalg, du kan være aktiv i, fritidsaktiviteter inden for musik, sport og billedkunst, elevrådet og mange andre tilbud, som gør din hverdag sjov og inspirerende.

Elevrådet

Elevrådet på VGHF består af elever fra alle klasser og har repræsentanter i alle de udvalg, som er af interesse for eleverne. Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser på den mest hensigtsmæssige måde. Det betyder, at det er elevrådets ansvar at sikre, at der bliver taget hånd om alle elevers interesser i forbindelse med arrangementer, den daglige undervisning, undervisningsmiljøet,den generelle opbygning og struktur på skolen, forholdene for elever og meget andet.

 

Der er valg til elevrådet hvert år – og alle elever kan selvfølgelig stille op til valg! Alle elever på VGHF kan også komme med forslag og idéer til elevrådet.

Projekt Frivillig

Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis. Sådan lyder opfordringen i "Projekt Frivillig" - et initiativ under Social-, Kultur og Undervisningsministeriet.

Alle elever på ungdomsuddannelserne bliver fra februar 2010 tilbudt at deltage i et forløb med minimum 20 timers frivilligt arbejde. Det kan eksempelvis være som fodboldtræner eller lektiehjælp i en velgørende organisation. Forløbet med frivilligt arbejde foregår i løbet af uddannelsen og ligger uden for skoletiden. Læs mere

 

 

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på uddannelserne og studiemiljøet på Viborg Gymnasium & HF.

BESTIL BROCHURE
 
Book en samtale

Book en samtale med en af vores studievejledere og få overblik og svar på dine spørgsmål.

BOOK SAMTALE