Q&A

I denne Q&A kan du få svar på de fleste af de spørgsmål, som du kan have, når du starter som elev på VG.

Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat til bus- eller togkort. Det kaldes et Ungdomskort. Hvis du skal bruge et kort, skal du søge om det på www.ungdomskort.dk. Her kan du også se, hvor meget du kan få i rabat, og hvordan du søger.

Skolen har en bestyrelse på 11 medlemmer. Tre repræsenterer de videregående uddannelser, en grundskolerne, to er repræsentanter fra henholdsvis kommune og region, og personalet og eleverne er repræsenteret med to medlemmer fra hver gruppe. Rektor og administrationschefen deltager desuden i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Det samme gør vicerektor, der fungerer som referent. Bestyrelsens opgave er at varetage den overordnede ledelse på skolen, og den træffer derfor alle væsentlige strategiske og ressourcemæssige beslutninger. Du kan finde en oversigt over bestyrelsesmedlemmerne på skolens hjemmeside under afsnittet officielt.

Biblioteket og bogekspeditionen er placeret samme sted i skolens studiecenter.

Åbningstiden er kl. 9 - 14 (onsdag kl. 9 - 13) afbrudt af to halve timers pauser fra kl. 10 og kl. 12. Du kan søge i bibliotekets materialer på www.viborgbase.dk, hvor du også kan se dine hjemlån.

Biblioteket fungerer efter samme princip som det almindelige folkebibliotek.

I bogekspeditionen låner du de lærebøger, som skolen stiller til rådighed i den daglige undervisning. Bøgerne udleveres typisk klassevis af læreren.

Hvis du ikke var til stede ved udleveringen, skal du hente bøgerne i bogekspeditionen, hvor du også afleverer dine bøger. Ved udlån og aflevering af biblioteks- og lærebøger skal du bruge dit sygesikringsbevis.

Du er økonomisk ansvarlig for de bøger, du låner på skolen, og ved lån af bøger kvitterer du med din underskrift. Skriv navn, klasse og årstal i bøgerne, så snart du får dem - så har du en chance for at få dem tilbage, hvis de bliver væk. I Lectio kan du under ”Aktuel information” gå ind på ”Bogdepot” og se, hvilke bøger du er noteret for i Bogekspeditionen.

Der er plads til cykler i cykelskurene og på cykelparkeringen syd for den kunstneriske fløj, mens knallerter så vidt muligt skal placeres ved hallen. Du må ikke stille cyklerne langs murene ved hoveddøren, og forkert anbragte cykler fjernes.

For elever, der er særligt nervøse til eksamen, laver skolen et kursus hvert år i april-maj. Her kan du få gode råd, "træne" og få talt med ligesindede. Tal med din studievejleder, og hold øje med Lectio.

Skolen har tilknyttet en elevcoach, Diana Gomaa. Kontakt til elevcoachen sker via studievejlederne.

Alle VG's klasser opfordres til at vælge en repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elevrådet har to medlemmer i skolens bestyrelse og repræsentanter i alle skoleudvalg. Elevrådsvalg foregår i starten af skoleåret.

%MCEPASTEBIN%

Fremmøde registreres i hvert modul. Manglende aflevering af skriftlige opgaver er også fravær. For nærmere information se studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside www.vghf.dk.

Der er oprettet en facebookgruppe, hvor du kan efterlyse glemte sager. men du kan også spørge på kontoret. Lad være med at tage værdifuldt tøj eller andre dyre ting med i skole.

Glemte bøger indleveres i bogekspeditionen.

I lokale 211 sidder IT-supporterne. Se skema på døren for træffetider. Skriv alternativt til it-support@vghf.dk.

På STX gives der standpunktskarakterer i januar i 1.g, men elever i 2.g og 3.g får karakterer i november og marts. I maj/juni gives der årskarakterer (afsluttende standpunktskarakterer). På HF gives der en skriftlig vurdering af det faglige standpunkt to gange om året.

Fra skoleåret 2020-21 indfører vi klasseråd i alle klasser på VG. Et klasseråd består af to elever og klassens teamlærere og skal sikre god dialog og medejerskab elever og lærere imellem.

Fra skoleåret 2020-21 indfører vi klassetid i alle klasser på VG, hvor en klasses elever og lærere afsætter tid til blandt andet at snakke om klassens trivsel og læring. De skal styrke dialog og elevinddragelse og gøre eleverne bevidste om deres medansvar for at sikre god undervisning, høj faglighed og trivsel.

VG’s kontor er åbent fra kl. 7.30 - 15.00 undtagen i tidsrummet kl. 12.00-12.30. Har du brug for hjælp, så kig ind. 

Tlf. 86 67 15 33.

Mail: vghf@vghf.dk.

Kopiering af materiale til undervisningen skal aftales med en lærer. Privatkopiering kan i begrænset omfang købes til dagspris. Henvend dig i bogekspeditionen for at få hjælp.

For sanginteresserede elever på tværs af klasser og årgange har skolen et kammerkor, der synger til egen og resten af skolens fornøjelse. Spørg en musiklærer.

Lectio er skolens intranet med skema og karaktersystem, hvor alle elever via internettet kan tjekke deres skema og eventuelle skemaændringer. Desuden gives der lektier for i Lectio. Med dit brugernavn og adgangskode kan du også tjekke personligt fravær og standpunktskarakterer. Alle nye klasser introduceres til Lectio i begyndelsen af skoleåret.

Ja, og du kan få hjælp til lektier og afleveringer i lektiecaféen. Du kan først og fremmest få hjælp til matematik, men også til andre fag. Åbningstider og lokaler: Se Lectio.

Skolen stiller matematikprogrammer (CAS-programmer) til rådighed, så der er normalt kun behov for små” lommeregnere. Dem skal du som elev selv købe. Din matematiklærer rådgiver om køb, så vent med at købe, til du har talt med ham/hende.

Hvis du har en besked eller noget materiale, der skal afleveres til en lærer, er der ved administrationsfløjen en "postskuffe" til hver lærer.

Lærernes mailadresser kan findes enten på skolens hjemmeside eller i guiden ”Step up”.

Der er et lærerteam i alle klasser, som bl.a. tager sig af den enkelte elevs og hele klassens trivsel og læring.

Selvom du er interesseret i de fag, du har i skolen, er det ikke nogen selvfølge, at du regner og læser lynhurtigt eller staver som en verdensmester.

Hvis læsning, skrivning eller stavning er et problem, tilbyder VG’s læsevejledere støtte, vejledning og undervisning. Du kan henvende dig direkte til læsevejlederne eller gennem en faglærer.

De holder til i lokale 35, og deres træffetider findes på Lectio under deres navne: Bodil Munk og Sille Christensen. Hvis det er i matematik, du har brug for hjælp, så kontakt matematikvejleder Susanne Kæseler via Lectio eller en faglærer.

Ja, med jævne mellemrum deltager alle i en fælles morgensamling, som morgensamlingsudvalget står for. Frem til vinterferien i skoleåret 2020-21 vil morgensamlingerne blive streamet pga. Corona.

Som elev på VG har du adgang til Office 365 Education, og det betyder, at du har 5 gratis installationer af Office-pakken til din pc/mac/tablet/telefon.

Office 365 giver adgang til skrivebordsudgaven og webudgaven af Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote og OneDrive og en række andre programmer, som alle giver mulighed for at samarbejde på tværs af programmerne. Med din adgang følger også en mailadresse og kalender, hvor skemabrikkerne fra Lectio automatisk synkroniseres.

Adgangen til OneDrive sikrer, at du har backup af dine filer i skyen, og du har 1 TB lagerplads i skyen til dine filer. OneNote anvendes både som privat notesbog, men også som klassenotesbog i undervisningen.

Ved skolestart bliver du introduceret til Office 365, så du får overblik over brugerfladen og funktionerne. Bemærk; Du har kun adgang til Office 365, mens du er indskrevet som elev på skolen.

Som elev på VG har du adgang til Office 365 Education, og det betyder, at du har 5 gratis installationer af Office-pakken til din pc/mac/tablet/telefon.   Office 365 giver adgang til skrivebordsudgaven og webudgaven af Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote og OneDrive og en række andre programmer, som alle giver mulighed for at samarbejde på tværs af programmerne. Med din adgang følger også en mailadresse og kalender, hvor skemabrikkerne fra Lectio automatisk synkroniseres.  
Adgangen til OneDrive sikrer, at du har backup af dine filer i skyen, og du har 1 TB lagerplads i skyen til dine filer.  OneNote anvendes både som privat notesbog, men også som klassenotesbog i undervisningen.   Ved skolestart bliver du introduceret til Office 365, så du får overblik over brugerfladen og funktionerne. Bemærk; Du har kun adgang til Office 365, mens du er indskrevet som elev på skolen. 

 

Alle rydder selvfølgelig op efter sig selv.

Dette gælder særligt, hver gang et klasselokale forlades. Husk også at sætte stole op og sætte kopper og tallerkener tilbage til kantinen.

Skolen abonnerer på en webadgang hos ordbogen.com til alle nødvendige ordbøger. Der er altså gratis ordbogsadgang via internettet både på skolen og hjemmefra via dit UNI-login. Du kan finde links til ordbøgerne via forsiden i Lectio, når du er logget ind.

Har du brug for psykologhjælp henviser vi til Viborg Kommunes tilbud om gratis psykologhjælp til unge på telefon 87 87 40 20.

1. modul kl. 08.00 - 09.30

2. modul kl. 09.50 - 11.20

3. modul kl. 11.45 - 13.15

4. modul kl. 13.30 - 15.00

Reglerne findes i skolens studie- og ordensregler på hjemmesiden www.vghf.dk.

VG er en røgfri skole. Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.

Elevskabe til tøj og diverse værdigenstande kan lejes for 100 kr. om året. Du kan melde dig som lejer på kontoret i begyndelsen af skoleåret. Se efter opslag.

Elever fra 2.årgang, der har ansvaret for, at elever i 1. klasserne bliver godt og venligt modtaget på skolen, kaldes sputnikker.

Reglerne findes på skolens hjemmeside under officielt.

Som VG-elev er du studerende. Det kan bevises med et personligt udstedt studiekort, der kan bruges i ind- og udland, hvor der kan opnås studierabatter. Fotografering og udlevering sker i starten af skoleåret.

Studierejser er en vigtig del af undervisningen på VG. Alle 2.g-elever får tilbudt en sprogskolerejse i starten i 2.g. Rejsen vil foregå som en blanding af skolegang og almindelig studierejse. Herudover kommer alle klasser på en studieretningsrejse i foråret i 2.g. HF-klasserne tager på en faglig studierejse i oktober i 2.HF.

Deltagerne skal selv betale rejseudgifterne.

Ja, hver klasse har en studievejleder tilknyttet. I løbet af året vil klassen i nogle timer få fælles vejledning, men du kan også få individuel vejledning. Alle elever kan på eget initiativ søge råd og vejledning om alle skolemæssige, sociale og personlige spørgsmål.

Studievejledere: Majbritt Lundsgaard, Torben Frank Petersen, Berit Andersen og Hans Berg.

Elever, der er fyldt 18 år, kan søge SU (= Statens Uddannelsesstøtte). Tal med din studievejleder.

Der er skriftlige terminsprøver i uge 1 og 2 i de fag, du afslutter samme skoleår. Prøverne er eksamenstræning og tæller for STX-elevernes vedkommende med i standpunktskarakteren.