Elevrådet

Elevrådet er stort og aktivt og behandler naturligvis relevante elevsager.

 

Elevrådet har repræsentanter i alle udvalg, som er af interesse for eleverne. Gennem disse repræsentanter er elevrådet i stand til at varetage elevernes interesser på den mest hensigtsmæssige måde. Hver klasse har to stemmer til elevrådsmøderne.

 

På vores møder diskuterer vi overordnede emner, som senere tages op i de forskellige udvalg under elevrådet.

 

Formændene for elevrådet i skoleåret 2018-2019 er Maria Søndergaard 2b og Marie Bennedsgaard 2z.