Elevrådet

Elevrådet er stort og aktivt og behandler naturligvis relevante elevsager.

 

Elevrådet har repræsentanter i alle udvalg, som er af interesse for eleverne. Gennem disse repræsentanter er elevrådet i stand til at varetage elevernes interesser på den mest hensigtsmæssige måde. Hver klasse har to stemmer til elevrådsmøderne.

 

På vores møder diskuterer vi overordnede emner, som senere tages op i de forskellige udvalg under elevrådet.

 

Formand for elevrådet i skoleåret 2017-2018 er Emma Mølgaard Schiewe, 3a .