VG i tal

Faktuelle oplysninger om VG

Information om VG:

  • 900 elever
  • 35 klasser
  • 82 lærere
  • Personale i alt 104  

 

Lovgrundlaget for STX- og HF-uddannelserne

 

VGHF i Databanken

Her finder du karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent og overgang til andre uddannelser 27 mdr. efter fuldført stx.  

Vi linker til de nyest tilgængelige tal fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. 

 

Karakterer og gennemsnitlig fuldførelsesprocent

Ved at klikke her, kan du se karaktergennemsnittet ved STX- og HF-eksamen og den gennemsnitlige fuldførelsesprocent dvs. procentsatsen for, hvor mange elever der fuldfører uddannelsen på Viborg Gymnasium og HF.

Vælg stx eller hf dernæst Viborg Gymnasium og HF og klik til sidst på 'Vis overblik for en institution'.  

 

Overgang til uddannelse i procent 27 måneder efter gennemført gymnasial uddannelse

Ved at klikke her kan du se overgang til uddannelse i procent 27 måneder efter gennemført gymnasial uddannelse.

Vælg fanebladet 'Fra institution til vid.uddannelse' og klik herefter på Viborg Gymnasium og HF

 

Hvor går eleverne hen - rapporter fra Region Midt