Elevtrivsel og APV

Elevtrivselsundersøgelse

På Viborg Gymnasium & HF sætter vi elevtrivslen højt. Elevtrivsel er en afgørende forudsætning for at såvel den enkelte elev som en hel klasse kan få størst muligt fagligt udbytte af deres undervisning.

 

Vi gennemfører bl.a. hvert tredje år en større elevtrivselsundersøgelse. Du kan se en sammenfatning af vores seneste elevtrivselsundersøgelse fra 2015 her.

 

Elevtrivselsundersøgelsen fra 2012 kan ses her.

 

Arbejdspladsvurdering

For at sikre os, at vi lever op til egne ambitioner om at være en god og attraktiv arbejdsplads, gennemfører vi hvert tredje år en arbejdspladsvurdering (APV).

 

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal have en APV, og at den bruges til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Derudover skal den være med til at udpege de områder, hvor der evt. er behov for at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Du kan se behandlet forslag til arbejdspladsvurdering og trivsel her.