Elevtrivsel og APV

Elevtrivselsundersøgelse

På Viborg Gymnasium sætter vi elevtrivslen højt. Elevtrivsel er en afgørende forudsætning for at såvel den enkelte elev som en hel klasse kan få størst muligt fagligt udbytte af deres undervisning.

Vi gennemfører bl.a. hvert tredje år en større elevtrivselsundersøgelse. Du kan se en sammenfatning af vores seneste elevtrivselsundersøgelse fra 2015 her.

Elevtrivselsundersøgelsen fra 2012 kan ses her.

Medarbejdertrivselsundersøgelser og arbejdspladsvurdering

For at sikre os, at vi lever op til egne ambitioner om at være en god og attraktiv arbejdsplads, gennemfører vi hvert tredje år en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) og arbejdspladsvurdering af det fysiske (APV).

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal have en MTU og APV, og at den bruges til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Derudover skal den være med til at udpege de områder, hvor der evt. er behov for at forbedre arbejdsmiljøet.

Rapporten fra MTU, som er afviklet med anvendelse af Professionel Kapital-undersøgelsen fra GL som spørgeramme, kan ses her.

Handleplaner for MTU og APV 2018 kan ses her.

Rapporten fra APV, som er afviklet på baggrund af en spørgeramme udarbejdet af GL, kan ses her.  

Det behandlede forslag til arbejdspladsvurdering og trivsel fra forrige APV-undersøgelse i 2014 kan ses her.