Stillingsopslag

Viborg Gymnasium & HF søger en vicerektor med engagement og overblik

 

Viborg Gymnasium & HF søger per 1. august 2020 en vicerektor. Skolen har ikke på nuværende tidspunkt en vicerektor, og stillingen oprettes som et led i en omstrukturering af ledelsen. Som vicerektor vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam og bliver et fast holdepunkt for elever og medarbejdere i hverdagen.

 

Vi søger en engageret leder med pædagogiske, analytiske og strategiske kompetencer, der kan medvirke til at forankre skolens administrative arbejde samt drive pædagogiske udviklingsprojekter. Som vicerektor vil du spille en stor rolle i planlægningen af årets gang, hvor der både skal være plads til projekter, der sprænger rammen, og samtidig være overskuelighed og overblik for elever og medarbejdere.

 

En anden vigtig funktion som vicerektor vil være at udvikle et kvalitetssikringssystem, der taler ind i Viborg Gymnasium & HF’s nye strategi, der er under udarbejdelse, og som skal styrke gymnasiets pædagogiske og værdimæssige retning. Du skal derfor have lyst til og flair for at arbejde struktureret og vedholdende for at sikre, at projekter følges til dørs og evalueres.

 

Vicerektor er stedfortræder for rektor, som er skolens daglige leder i henhold til gymnasieloven. Vicerektor skal understøtte og supplere rektor i forhold til at varetage den løbende kontakt til bestyrelsen og skolens interesser udadtil, især i forhold til Undervisningsministeriet og til samarbejdet med de øvrige gymnasieskoler. Vicerektor skal indgå i den strategiske ledelse i et tæt samarbejde med rektor og den øvrige ledelse, og i et tæt samspil med bestyrelsen.

 

Det forventes, at vicerektor har kendskab til uddannelsessektoren i almindelighed og STX/HF i særdeleshed. Undervisningskompetence, ledelsesmæssig erfaring og indsigt i skoledrift vægtes desuden positivt. Det er afgørende at den nye vicerektor har veludviklede relationelle kompetencer, således at vedkommende kan indgå professionelt og nærværende i samspil på mange niveauer, herunder særligt med elever, forældre, medarbejdere og de eksterne aktører, som skolen har et samarbejde med.

 

Vicerektor skal være en stærk kommunikator og formidler både skriftligt og mundtligt, således at styredokumenter, rammer og retning formidles klart og tydeligt. Det er samtidig væsentligt med solide analytiske kompetencer, stort overblik og evnen til at tænke og arbejde strategisk. Det vægtes positivt, hvis vicerektor har erfaring med at drive og afslutte komplekse processer med smidighed, og samtidig med en resultatorienteret tilgang.

 

Om dig, du

  • har en kandidatuddannelse

  • har ledelseserfaring, gerne fra gymnasieverdenen

  • ønsker at bidrage til udvikling af en attraktiv og udviklingsorienteret skole

  • kan overskue komplekse sammenhænge og kommunikere klart

  • har humor og overskud til smil i dagligdagen – også når der er travlt

  • kan indgå i tæt samspil med det øvrige ledelsesteam

 

Det vigtigste er, at du har lyst til at bruge dine lederevner til at skabe rammer, som unge kan vokse i og er medskabende i en spændende hverdag, hvor du gør en forskel.

 

Om Viborg Gymnasium & HF

Viborg Gymnasium & HF fylder snart 50 år og er en moderne skole, der er i dialog med tidens strømninger. Skolen har ca. 920 elever fordelt på 3 forskellige uddannelser.

 

På Viborg Gymnasium & HF er vi er stolte af vores dynamiske undervisning, og vi er altid meget optagede af at inddrage ny pædagogik, når det giver mening for vores elevers læring. Den særlige VGHF-ånd er dog især kendetegnet ved, at vi altid bygger fagligheden på et fundament af gode relationer samt et stærkt fællesskab blandt elever og medarbejdere.

 

Viborg Gymnasium & HF er en skole med mange forskellige elever, der gensidigt inspirerer hinanden. Vi har gymnasieelever, HF-elever, Visuelle HF-elever, der også går i skole på The Animation Workshop og EUX-landbrugselever, der går i skole hos os og på Asmildkloster Landbrugsskole. Det nyeste skud på stammen af mange spændende uddannelsesmuligheder er en STX-studieretning med mediefag og informatik, som kombinerer det kreative med teknologisk indsigt og kunnen. En uddannelse, der retter sig mod nogle af de nye jobmuligheder, der kommer i årene fremover. Alle vores elevgrupper har deres særinteresserer, og tilsammen skaber det et miljø, hvor man kan udvikle sig fagligt og menneskeligt.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuldtid. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst jævnfør den nye chefaftale.

 

Vi ønsker, at du begynder den 1. august 2020. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen.

 

Ansøgning og kontakt

Send ansøgning, cv, uddannelsesbeviser og anden relevant dokumentation som én samlet pdf på mail ansoeg@vghf.dk. Ansøgningsfristen er den 12. marts 2020 kl. 12.00.

 

Ansættelsesproces

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 13. Der kan evt. blive tale om en 2. ansættelsessamtale, der i så fald vil ligge efter påskeferien. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Lene Gade på telefon 26 14 50 78.

 

 

Du kan læse mere om skolens strategi, vision m.v. på skolens hjemmeside www.vghf.dk. Skolens aktuelle indsatsområder kan ligeledes ses i skolestrategien.