Ledige stillinger

Viborg Gymnasium søger uddannelsesleder pr. 1. juni 2021

Viborg Gymnasium er et gymnasium med ca. 850 elever. Vi udbyder uddannelserne STX, HF, Visuel HF og EUX landbrug. På VG er mangfoldighed en styrke, og vi nyder at være en skole med mange elevtyper, mange initiativrige lærere og mange udviklingsprojekter. Nu søger vi en uddannelsesleder, der vil trives i et hus, der tør slå udviklingstakten an.

På Viborg Gymnasium er det et mål at uddanne og udvikle dygtige, kreative unge, der vil gøre en forskel. Vi arbejder systematisk med demokratiske dannelsesprocesser, og vi går langt, for at tingene skal give mening. Vi tager ud i verden og tager verden med ind i klasselokalet. Og så spørger vi eleverne, hvad de mener.

Som uddannelsesleder på Viborg Gymnasium vil du blive en del af et ambitiøst ledelsesteam. Du skal kunne spejle dig i skolens værdisæt og have mod på at udvikle skolen sammen med ledelse, lærere og elever. Vi leder derfor efter dig, der ikke kun er lydhør, men også kan sikre fremdrift i skolens udviklingsprojekter.

Et af de projekter, du vil blive sat i spidsen for, er ”Mod på matematik”, der er støttet af midler fra Region Midt. I projektet er der fokus på, hvordan elever, der har opbygget modvilje mod matematikfaget, kan få lyst til at lære igen. I projektet skal vi prøve kræfter med inddragelse af VR som en pædagogisk strategi. Du skal have mod på at lede projektet, men behøver ikke selv være matematiklærer.

Endelig vil du også få ansvaret for nogle af skoleårets driftsopgaver som for eksempel udviklingen af enten STX eller HF og eksamensplanlægningen. Du vil også få ansvaret for nogle af skolens elevudvalg, blandt andet bæredygtighedsudvalget.

Det forventes, at vores kommende uddannelsesleder på Viborg Gymnasium:
* Engagerer sig i dagligdagen på et moderne gymnasium med stor diversitet
* Er udviklingsorienteret og formår at omsætte vores visioner til konkrete initiativer i samspil med andre
* Vil sikre, at den faglige kvalitet fastholdes og bekendtgørelsernes rammer overholdes
* Kan motivere til udvikling og pædagogisk nytænkning bredt set på gymnasiet.
* Er systematisk og arbejder struktureret i den løbende koordinering
* Har en involverende og imødekommende ledelsesstil, der understøtter engagement og udviklingsmuligheder for elever og lærere.
* Bidrager aktivt til den strategiske udvikling af VG i et forpligtende ledelsesfællesskab
* Har overblik over og sikrer fremdrift i såvel store som små projekter i dagligdagen
* Har gode kommunikative kompetencer og møder elever, forældre og kolleger i øjenhøjde og med godt humør.
* Er garant for stabil og sikker drift og planlægning

Du har undervisningserfaring fra og kompetence i mindst ét for gymnasiet relevant fag og har erfaring med ledelsesopgaver, planlægning og koordinering i ungdomsuddannelsessektoren. Stillingen vil indeholde en undervisningsforpligtigelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til ”Cirkulære om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område af 28. juni 2019.”

Ansøgning
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
Send ansøgning, cv, uddannelsesbeviser og anden relevant dokumentation som én samlet pdf på mail ansoeg@vghf.dk. Ansøgningsfristen er tirsdag d. 6. april kl. 12.00.

1. samtalerunde gennemføres tirsdag d. 13. april. 2. samtalerunde gennemføres mandag d. 19. april 2021.
Vi samarbejder med konsulent Anja Lange i forbindelse med ansættelsesprocessen og for kandidater der deltager i 2. samtale skal påregnes test og dybdeinterview torsdag d. 15. april.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Lene Gade på telefon 26 14 50 78