Rektor træder tilbage

02-04-2019

Rektor på Viborg Gymnasium & HF, Mads Bendix Fjendsbo har meddelt skolens bestyrelse, at han ønsker at træde tilbage. De økonomiske besparelser har simpelthen taget overhånd.

”Politikerne kræver på den ene side skoler, der udvikler sig ind i fremtiden og leverer høj kvalitet i uddannelserne, og på den anden side er skolerne underlagt store besparelser. Det er en særdeles uholdbar situation”, mener Mads Bendix Fjendsbo.

Skolens bestyrelsesformand Harald Mikkelsen, beklager rektors afgang og respekterer naturligvis beslutningen. ”Jeg synes, at det er en modig og bemærkelsesværdig beslutning. Det er meget bekymrende, at situationen nu er blevet så alvorlig, at det får en ansvarlig rektor til at sige fra”, udtaler Harald Mikkelsen.

Mads Fjendsbo uddyber, at vi er i en situation, hvor alle effektiviserer, hvor vi kan, og alle arbejder hårdere. Forandringerne og dokumentationskravene kommer med en stor hastighed ind i uddannelsessystemet. ”Jeg oplever, at lærerne er fagligt ambitiøse og leverer et godt stykke arbejde under de givne forhold. Men der er grænser for hvor meget systemet kan presses i bestræbelserne på at finde besparelser. Undervisning er relationsarbejde og det slider”, siger Mads Bendix Fjendsbo.

Han slutter ”For mig at se er besparelserne i uddannelsessektoren kommet for vidt, og jeg kan ikke længere stå på mål for de politiske beslutninger, som jeg er ansat til at føre ud i livet. Jeg har været i jobbet 4½ år og jeg håber meget, at politikerne besinder sig og snart giver de dedikerede og dygtige unge nogle bedre uddannelsesmæssige vilkår, og stopper den negative fortælling om dem, vores fremtid fortjener bedre”.

Harald Mikkelsen

Tilbage til oversigten