Vil du vide mere?
Ring eller skriv til os ...

 

Personale

  • Alle
  • Kontoret
  • Ledelse
  • Lærere
  • Vejledning
  • IT
  • Pedel
  • Rengøring
  • Øvrige

Allan Nielsen

Pedelmedhjælper

Anders Just Schade

aj@vghf.dk

Fysik Kemi

Anders Midtgaard

mg@vghf.dk

Historie Samfundsfag Sikkerhedsrepræsentant

Anne Christine Aa

aa@vghf.dk

Engelsk Matematik

Astrid Leick Siegumfeldt

as@vghf.dk

Biologi Bioteknologi Kemi

Berit Andersen

bt@vghf.dk

Historie Samfundsfag Studievejleder

Bodil Munk

mu@vghf.dk

Idræt Tysk Læsevejleder

Brian Vestergård Mikkelsen

bm@vghf.dk

Engelsk Musik

Chanh Thi Dang

Rengøringsassistent

Chris Østergaard

co@vghf.dk

Biologi Historie

Chuyen Van Dang

Rengøringsassistent

Clemens Nordentoft

cn@vghf.dk

Matematik

Diana Teresa Møller Gomaa

dg@vghf.dk

Elevcoach

Ditte Bang Skovgaard-Hansen

ds@vghf.dk

Billedkunst Dansk Design og arkitektur Filosofi

Ebbe Høj

eb@vghf.dk

Erhvervsøkonomi Matematik

Erik Lund Hansen

el@vghf.dk

Pedel 89 29 21 56

Gerda Nijhuis

Pedelmedhjælper

Gert Hedegaard Jensen

gh@vghf.dk

Datalogi Informatik Matematik

Gitte Søgaard Andersen Ulstrup

gu@vghf.dk

Dansk Engelsk Fransk

Hanna Bysted

by@vghf.dk

Religion Spansk

Hans Berg

be@vghf.dk

Historie Samfundsfag Studievejleder

Helena Karlsen

ka@vghf.dk

Psykologi

Helga Lassen

hl@vghf.dk

Dansk Fransk Latin Oldtidskundskab

Henrik Dalgaard Gyenes

hg@vghf.dk

Historie Samfundsfag

Henrik Damgaard Andersen

ha@vghf.dk

Historie Naturgeografi

Henry Berthelsen

hb@vghf.dk

Engelsk Matematik

Ibadete Avdiu

Rengøringsassistent

Jacob Højgaard Thinggaard

jh@vghf.dk

Kemi Naturgeografi Skemalægger

Jakob Gaarde Knorborg

jk@vghf.dk

Fysik Matematik Formand for PR

Jane Gravgaard Jacobsen

jj@vghf.dk

Matematik Psykologi

Jarl Paulsen

jp@vghf.dk

Dansk Samfundsfag

Jeppe Lund Nielsen

jn@vghf.dk

Biologi Idræt

Jesper Thomsen

jt@vghf.dk

Dansk Historie Samfundsfag

Jørgen Vestergaard Andersen

ja@vghf.dk

Dansk Idræt

Karen Kirstine Lasthein

kkl@vghf.dk

Dansk Idræt

Kasper Ploug Jepsen

kj@vghf.dk

Filosofi Idræt Naturgeografi

Kenneth Pedersen

ke@vghf.dk

IT-supporter

Kim Bruun

ki@vghf.dk

Biologi Bioteknologi Kemi Talentkoordinator

Kira Kaasgaard Bang

kb@vghf.dk

Uddannelsesleder Religion Samfundsfag

Lars Balle Johansen

lj@vghf.dk

Matematik

Lars Christensen

lc@vghf.dk

IT-supporter

Lars Valsted Andersen

LV@vghf.dk

Dansk Tysk

Lasse Schurmann

ls@vghf.dk

Mediefag Samfundsfag

Lene Klemensen Gade

lg@vghf.dk

Rektor Billedkunst Dramatik Mobil: 26 14 50 78

Line Højgaard Porse

lh@vghf.dk

Billedkunst Dansk Design og arkitektur

Line Sten Thomsen

th@vghf.dk

Idræt Psykologi

Lisbeth Nørby Thisted

lt@vghf.dk

Dansk Filosofi Oldtidskundskab

Lone Futtrup

lf@vghf.dk

Sekretær Elevadministration STX SU

Lone Møller Nielsen

ln@vghf.dk

Biologi Bioteknologi Kemi

Mads Panny

mp@vghf.dk

Historie Samfundsfag

Magnus Porse

po@vghf.dk

Dansk Historie Tillidsrepræsentant

Majbritt Lundsgaard

ml@vghf.dk

Engelsk Religion Studievejleder

Majken Bak Hansen

ba@vghf.dk

Historie Italiensk Matematik

Maria Boje Landkilde-Lauesen

mb@vghf.dk

Astronomi Fysik

Marianne Kjellerup

ma@vghf.dk

Sekretær Studierejser Ekskursioner Fravær

Martin Sand Madsen

mm@vghf.dk

Dansk Historie

Mathias Grønhøj Andersen

gr@vghf.dk

Dansk Musik

Mette Refshøj Brahe

mrb@studievalg.dk

Studie- og karrierevejleder fra Studievalg Danmark

Mikkel Koefoed Larsen

kl@vghf.dk

Fysik Kemi

Nhung Thi Hajiqhassan

Rengøringsassistent

Niels Leth Lindskov

nj@vghf.dk

Engelsk Musik

Ole Brok

ob@vghf.dk

Fysik Historie

Ole Mortensen

om@vghf.dk

Uddannelsesleder Billedkunst Dansk Design og arkitektur

Otto Dahlgaard Mikkelsen

odm@vghf.dk

Musik

Pernille Nissen

pn@vghf.dk

Dansk Matematik

Pernille Plætner Seibæk

pp@vghf.dk

Engelsk Idræt

Peter Møller Westergaard

pm@vghf.dk

Dansk Engelsk

Ryan Christiansen

Pedelmedhjælper

Signe Klara Hansen

sh@vghf.dk

Biologi Naturgeografi

Signe Ørum Borgstrøm

sb@vghf.dk

Idræt Psykologi

Sille Christensen

si@vghf.dk

Dansk Engelsk Læsevejleder

Solveig Skovmose Vinther

ss@vghf.dk

Engelsk Historie

Stine Isaksen

is@vghf.dk

Samfundsfag Historie Bogekspedition/PR-opgaver

Stine Vølund

sv@vghf.dk

Billedkunst Dansk Informatik

Sune Lykke Jensen

sj@vghf.dk

Dansk Historie Religion

Susanne Kæseler

sk@vghf.dk

Fysik Kemi Matematik

Søren Seindal Madsen

sm@vghf.dk

Idræt Matematik Informatik

Tanja Sparveth Jensen

tj@vghf.dk

Engelsk Spansk

Thomas Würgler

tw@vghf.dk

Engelsk Mediefag

Tina Strøm Pedersen

ts@vghf.dk

Sekretær Elevadministration HF

Tom Rahbek

tr@vghf.dk

Dramatik Mediefag

Torben Frank Petersen

tp@vghf.dk

Historie Idræt Studievejleder

Trine Bierregaard

tb@vghf.dk

Dansk Engelsk Tysk

Troels Hornbæk Pedersen

hp@vghf.dk

Uddannelsesleder Billedkunst Historie Samfundsfag

Ulla Lundgaard

lu@vghf.dk

Sekretariatsleder Historie Samfundsfag

Vibeke Randers Olesen

VO@vghf.dk

Religion

Aase Bach Olesen

ao@vghf.dk

Fuldmægtig Økonomi