Vil du vide mere?
Ring eller skriv til os ...

 

Bogekspeditionen

Bogekspeditionen kan træffes på 89 29 21 53 dagligt på følgende tidspunkter:

 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag: 08.30-14.00

Fredag: 08.30-13.00

 

Der er pause fra 10.00-10.30 og 12.00-12.30

Bogekspeditionen 

Bogekspeditionen på Viborg Gymnasium bliver drevet på utraditionel vis gennem et samarbejde mellem gymnasiet og Jobigen Viborg.

 

Jobigen Viborg er en produktions- og servicevirksomhed, der drives efter paragraffer i sociallovgivningen, der sikrer personer med handicap ret til revalidering og beskæftigelse.

 

Jobigen Viborg har det dobbelte mål at yde produktion og service af god kvalitet til priser, der er konkurrencedygtige uden at være konkurrenceforvridende, samt at give mennesker med sindslidelser mulighed for at skabe sig et udviklende arbejdsliv.

 

En forudsætning for at kunne skabe sig et udviklende arbejdsliv er, at man har udfordrende arbejdsopgaver. Bogekspeditionen på VG giver en gruppe medarbejdere der har lyst til at arbejde uden for de mere beskyttede rammer på Nørremarksvej nye udfordringer. For at kunne magte disse udfordringer har de brug for dels at arbejde under nogle særlige skånevilkår, dels at få personlig støtte. Til at varetage denne opgave er der ansat psykiatrifagligt personale ,der fungerer som arbejdsledere og kontaktpersoner.

 

Vi håber at samarbejdet – udover at betyde god service i bogekspedition, samt udviklingsmuligheder for Jobigen Viborgs medarbejdere – også sætter tanker i gang hos eleverne. Hver femte dansker vil i løbet af sit liv få brug for psykiatrisk bistand. Alligevel er psykiske lidelser stadig et tabubelagt emne. Fra Jobigen Viborg vil vi gerne, i den udstrækning der er ønske om det, videregive vores viden om, hvad det indebærer at have en psykisk lidelse.