Udvidede fagpakker

Særligt kendetegnende for VGHF´s profil på HF-uddannelsen er den anvendelsesorienterede tilgang til læringen.

 

HF-fagpakkerne er som udgangspunkt målrettet de korte og mellemlange videregående uddannelser. Viborg Gymnasium udbyder dog også to udvidede fagpakker, hvor man på 2. år skal have 250 ekstra undervisningstimer samt flere skriftlige opgaver. De to udvidede fagpakker inden for henholdsvis humaniora og science giver også adgang til lange videregående uddannelser på universitetet og lign.

Se beskrivelsen af fagpakkernes faglige indhold nedenfor.

 

#01 HF Humaniora

#02 HF Science