Udvidede fagpakker

Særligt kendetegnende for VGHF´s profil på HF-uddannelsen er den anvendelsesorienterede tilgang til læringen.

 

HF-fagpakkerne er som udgangspunkt målrettet de korte og mellemlange videregående uddannelser. Viborg Gymnasium udbyder dog også en udvidet fagpakke, hvor man på 2. år skal have 250 ekstra undervisningstimer samt flere skriftlige opgaver. Den udvidede fagpakke giver også adgang til lange videregående uddannelser på universitetet og lign.

Se beskrivelsen af fagpakkens faglige indhold nedenfor.

 

#01 HF Science