Studiebøger

Hver elev har en personlig elektronisk studiebog i Lectio, som bruges til refleksioner om egen læring og udvikling.

 

Studiebogen opdateres efter hver tutorsamtale med et kortfattet resume, der fokuserer på elevernes mål for faglig progression og kompetenceudvikling.

 

Det er eleven der i samarbejde med tutoren er ansvarlig for studiebogen.