Optagelse

Ansøgningsfrist

Du skal søge om optagelse på en gymnasial uddannelse via www.optagelse.dk senest den 1. marts.

 

Her på undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om optagelsesproceduren:

Optagelse på de gymnasiale uddannelser

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF-uddannelsen på Viborg Gymnasium direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du opfylde forudsætningerne for adgang.

 

Her på undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse nærmere om, hvad det er for krav:

 

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til HF-eksamen

 

undefined

Nye adgangskrav til 9. klasse

 

undefined

Nye adgangskrav til 10. klasse

Optagelse efter konkret vurdering

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, har du mulighed for at blive optaget efter en konkret vurdering. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, der laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.

 

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve på 9. klasses niveau med opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi og afholdes på det gymnasium, som du har søgt som 1. prioritet. Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

 

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøve, ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering og din studievalgsportfolio

 

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

 

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter den sidste prøve er bestået.

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på HF-uddannelsen og studiemiljøet på Viborg Gymnasium.

BESTIL BROCHURE
 
Book en samtale

Book en samtale med en af vores studievejledere og få overblik og svar på dine spørgsmål.

BOOK SAMTALE