Optagelse

9. klasse

Har du afsluttet undervisningen på 9. klassetrin i henhold til lov om folkeskolen eller gennemført undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har du retskrav på optagelse på den to-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:

 • Du har søgt rettidigt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse
 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelses, beskæftigelse
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.-klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • Du har aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin
 • Du har bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Du har ved resultaterne fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen
 • Foreløbigt gælder at ansøgeren har opnået mindst 4,0 i karaktergennemsnit af de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

 

10. klasse

Har du afsluttet 10. klasses har du retskrav på optagelse på den to-årige uddannelse til hf-eksamen under følgende forudsætninger:

 • Du har søgt rettidigt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse
 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelses, beskæftigelse
 • Du har modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.-klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed, og har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin, hvis prøven er blevet udtrukket for ansøgeren, eller 10.-klassesprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på10. klassetrin. Har du aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 10. klasse, kan du kun gøre det som folkeskolens 10.-klasseprøve, og du skal have aflagt både  mundtlig og skriftlig prøve
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtlig og skriftlig del i alle tre fag
 • Du har aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller10.-klassesprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klasse

 

Du har også krav på optagelse, hvis du i stedet har bestået følgende fag i almen forberedelseseksamen (under AVU): dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

 

Opfylder du alle optagelseskravene har du ret til at blive optaget, hvis du har søgt senest 15. marts. Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

 

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald rektor, der skal uddannelsesparathedsvurdere dig og som afgør, om du kan optages - eventuelt efter en optagelsesprøve.

 

Ansøgning om optagelse skal ske gennem www.optagelse.dk

 

Du kan læse mere om reglerne for optagelse på undervisningsministeriets hjemmeside her.

 

Yderligere regler om:

 

Opfylder du kun nogle af kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er rektor, der skal uddannelsesparathedsvurdere dig og som afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve.

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på HF-uddannelsen og studiemiljøet på Viborg Gymnasium & HF.

BESTIL BROCHURE
 
Book en samtale

Book en samtale med en af vores studievejledere og få overblik og svar på dine spørgsmål.

BOOK SAMTALE