Lyst til en uddannelse med både
teori og praksis? Vælg HF på VG.

 

Uddannelsens opbygning

En HF-eksamen er en 2-årig højere forberedelseseksamen, hvor eleverne skal til eksamen i alle fag med både mundtlige og skriftlige eksamener hvert skoleår.

HF er der ingen årskarakterer, men eleverne har løbende samtaler med lærerne om det faglige niveau.

EN HF-UDDANNELSE ER SAMMENSAT AF

  • Obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, matematik C, praktisk/musisk fag C).
  • En naturvidenskabelig faggruppe med fagene biologi C, geografi C og kemi C.
  • En kultur- og samfundsfaglig faggruppe med fagene historie B, samfundsfag C og religion C.
  • Et til to valgfag (afhængig af fagpakke)
  • En større skriftlig opgave.

UDDANNELSENS FORLØB

undefined