Lyst til en uddannelse med både
teori og praksis? Vælg HF på VG.

 

Fag og valgfag på HF

På HF skal alle have dansk, engelsk, matematik og et af fagene idræt, musik, mediefag eller billedkunst. Desuden er der to obligatoriske faggrupper: kultur- og samfundsfagsgruppen (historie, religion og samfundsfag) og naturvidenskabsgruppen (biologi, geografi og kemi).

Derudover kan du selv vælge et til to valgfag. Se hvor mange valgfag du har mulighed for i de enkelte fagpakker.

VALGFAGSMULIGHEDER 

1. HF valgfag

Praktisk/musik fag 1. HF valgfag Særlige forudsætninger
Billedkunst Billedkunst  HF Kunst og Design
Idræt Idræt HF Force 
Mediefag  Mediefag HF Innovation og Kommunikation 
Musik Musik  
  Psykologi HF - Sundhed - udelukker valg af HF Force 

 

2. HF valgfag

Vær opmærksom på, at hvis du allerede har haft et fag i 1. HF (f.eks. billedkunst C), kan du kun vælge faget på B-niveau - du kan altså ikke have samme fag på samme niveau to gange. For at vælge et fag på B-niveau skal du have haft faget på C-niveau i 1. HF (eneste undtagelse er Psykologi B, der kan vælges i Force-fagpakken).

  

Valgfag C-niveau B-niveau
Astronomi x  
Billedkunst   x
Biologi   x
Design og arkitektur x  
Dramatik x  
Erhvervsøkonomi  x   
Filosofi  x   
Fysik x x
Idræt   x
Informatik  
Innovation  
Kemi    x 
Latin  x  
Matematik   x
Mediefag   x
Musik  x x
Naturgeografi   x
Psykologi  x  x 
Religion   x
Samfundsfag   x
Tysk fortsætter    x