Fag og valgfag

På HF skal alle have dansk, engelsk, matematik og et af fagene idræt, musik, mediefag eller billedkunst. Desuden er der to obligatoriske faggrupper: kultur- og samfundsfagsgruppen (historie, religion og samfundsfag) og naturvidenskabsgruppen (biologi, geografi og kemi).

Derudover kan du selv vælge et til to valgfag. Se hvor mange valgfag du har mulighed for i de enkelte fagpakkerne.

VALGFAGSMULIGHEDER FOR ÅRGANG 2019/2020

1. HF valgfag

undefined

2. HF valgfag

Vær opmærksom på, at hvis du allerede har haft et fag i 1. HF (f.eks. billedkunst C), kan du kun vælge faget på B-niveau - du kan altså ikke have samme fag på samme niveau to gange. For at vælge et fag på B-niveau skal du have haft faget på C-niveau i 1. HF (eneste undtagelse er Psykologi B, der kan vælges i Force-fagpakken).

undefined