Værdier og visioner

Viborg Gymnasium vil være et gymnasium, der giver mening. Når vi siger det, mener vi at:

 • vi vil have en vedkommende faglighed. Det du arbejder med i fagene, skal også være noget du kan relatere til.
 • Vi vil understøtte, at du som elev får et demokratisk engagement og oplever, at din stemme betyder noget.
 • At du som elv lærer at tackle de opgaver, du møder og får en problemløsende og kreativ tilgang til udfordringer.

 

På Viborg Gymnasium arbejder vi ud fra nogle fundamentale værdier, som vores hverdag bygger på. De er, at:

 • dialog og respekt er fundamentet for al dannelse. Når man oplever den respekt, får man mod på at deltage og udvikle sig.
 • nysgerrig faglighed er ambitiøs faglighed. Vi skal lære det, der står i bøgerne – og meget mere. Det vigtigste er nemlig at få lyst til lære mere.
 • individet skal kunne vokse i sunde fællesskaber. På gymnasiet skal du gøre dig klar til videre uddannelse. En del af det er, at du bliver klar til dit voksenliv og lærer at være en del af noget, der er større end dig selv.

 

Hvad er baggrunden for, at dialog fylder så meget på Viborg Gymnasium?

Den viden, vi som institution tilbyder, virker nogle gange irrelevant for de unge i forhold til de problemer, de præsenteres for – klimakrise, sundhedskrise osv. I forhold til at forstå og mestre de udfordringer, der findes i deres hverdag, mangler mange unge imidlertid en dybere viden, og de har endnu ikke kompetencerne til at handle på de udfordringer, der venter. Det kan skabe en følelse af magtesløshed.

 

Vores opgave som gymnasium er derfor at gøre vores viden relevant for de unge, tale med dem, se verden fra deres perspektiv, inddrage dem. Ellers risikerer vi, at de udelukkende går i gymnasiet, fordi de skal – uden motivation og nysgerrighed. Og så lider dannelsesperspektivet tab.

 

Derfor vil vi i dialog med eleverne om alle perspektiver ved deres uddannelse, fordi vi fortsat ønsker at være en dannelsesinstitution med relevans og indflydelse.

 

Strategi 2025

Viborg Gymnasium forbereder eleverne på videre uddannelse, og vores gymnasium er ikke kun en trædesten for at komme videre. Det skal være meningsfuldt at tage en uddannelse her.

 

Viborg Gymnasium vil have en unik skoleprofil der tiltrækker elever fra Viborg og resten af Danmark. Vi vil være kendte som det gymnasium, der inddrager unge, er i dialog med dem og klæder dem på til deres fremtidige liv og uddannelse.

 

Viborg Gymnasium vil vi være toneangivende i pædagogisk udvikling og understøtte et fagligt engagement drevet af nysgerrighed og initiativ. Vi vil udvikle undervisning af høj faglig kvalitet, der er relevant og fremsynet, og som styrker skolens løfteevne.

 

Viborg Gymnasium vil gå forrest i den demokratiske dannelse. Vi vil sætte rammerne for, at vores elever kan blive selvstændige, kreative og deltagende borgere, der har en stemme og tør bruge den.

 

Viborg Gymnasium vil være en uundværlig ungdomsuddannelse i Viborg. Vi vil understøtte en fagligt nyskabende og udadvendt kultur og tilbyde uddannelse til elever, der ønsker at være med til at skabe en forandring.

 

 • Faglighed: På VG vil vi være fagligt dygtige og fagligt nysgerrige.
 • Ejerskab: På VG vil vi understøtte en kultur af dialog, nysgerrighed og indflydelse.
 • Trivsel: På VG vil vi være fælles om at styrke trivslen for alle.
 • IT: På VG vil vi bruge IT klogt og kompetent, både i forhold til dannelse og i forhold til færdigheder.
 • Omverden: På VG vil vi være en opsøgende aktør i verden omkring os på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
 • Bæredygtighed: På VG vil vi fremme bæredygtige initiativer.

 

Handleplaner 2020-2021

 • Vi indfører projektdage en gang om måneden, hvor fagene arbejder med eksterne samarbejdspartnere
 • Vi indfører klasseråd og klassetid på alle årgange, hvor elever og lærere samtaler om og udvikler undervisning og klassekultur
 • Vi påbegynder opbyggelsen af Makerspace, hvor eleverne kan arbejde eksperimentelt
 • Vi igangsætter ”Mod på Matematik” for at løfte fagligheden
 • Vi nedsætter en grøn arbejdsgruppe, der skal arbejde med bæredygtighed på skolen
 • Vi opretter 5 pædagogiske fokusgrupper, og alle lærere er involverede
 • Vi opretter et pædagogisk udvalg, der skal have fokus på udviklingen af strategien.

 


 
Bestil brochure

Bliv klogere på uddannelserne og studiemiljøet på Viborg Gymnasium.

BESTIL BROCHURE
 
Book en samtale

Book en samtale med en af vores studievejledere og få overblik og svar på dine spørgsmål.

BOOK SAMTALE