Forløb

Uddannelsens forløb fordeler sig på  følgende måde:

 

Grundforløb - 1. del + 2. del:

20 + 20 uger

Primo august til medio juni

 

Praktik:

13,5 måneder

Medio juni til primo august

 

1. og 2. skoleperiode:

20 + 20 uger

Primo august til medio juni

 

Praktik:

6 måneder

Medio juni til ultimo december

 

3. skoleperiode

22,5 måneder

Primo januar til ultimo juni

 

Evt. 3 måneders rest praktik

 

undefined