Er din fremtid i landbruget?
Vælg EUX på Asmild Kloster og VG.

 

EUX - Tag din EUX Landbrugs uddannelse hos VG

Forestiller du dig, at din fremtid ligger inden for landbruget, og vil du gerne have en faglig uddannelse, der samtidig danner det ideelle grundlag, hvis du senere beslutter dig for at tage en videregående uddannelse?

 

 

EUX i Viborg

Som EUX-Student bliver du landmand og student på samme tid. På EUX-uddannelsen kombinerer vi teori og praksis, og det giver dig den perfekte start på en naturvidenskabelig uddannelse, f.eks. dyrlæge, agronom, biolog, farmaceut og en række andre uddannelser, eller en karriere i landbruget.

Uddannelsen til EUX-student tager godt fire år. Undervisningen i landbrugsfagene foregår på Asmildkloster Landbrugsskole, og undervisningen i de gymnasiale fag foregår på Viborg Gymnasium.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og er derfor bygget op som en vekselvirkning mellem skoleophold og praktikperioder, som foregår på gårde, hvor man skal have en uddannelsesaftale.

De to skoler samarbejder tæt om uddannelsen, så der bliver mest mulig samarbejde mellem de forskellige fag på de to dele af uddannelsen. Filosofien er at 2+2 kan give 5, når begge parter vil det. Det indebærer, at der tages udgangspunkt i den fælles interesse, som de unge har, for landbruget i så stort omfang som det giver mening i forhold til det faglige udbytte. Undervisningen skal være så tæt koblet med erhvervet og videreuddannelsesmulighederne som muligt, og derfor er der lagt virksomhedsbesøg, ekskursioner mm. lagt ind i undervisningen.

 

Forløbet på EUX landbrug:

  
GRUNDFORLØB 1. + 2.

  
PRAKTIK
 

  
1. + 2. SKOLEPERIODE

  
PRAKTIK
 

  
3. SKOLEPERIODE

20 + 20 uger

Primo august til

medio juni

 13,5 mdr.

Medio juni til

primo august

20 + 20 uger

Primo august til

medio juni

 6 mdr.

Medio juni til

ultimo december

20 + 20 uger

Primo januar til

ultimo juni

                                                                    Evt. 3. måneders rest praktik

 

OBLIGATORISKE FAG VALGFAG
Dansk A

Du skal have to valgfag

Et valgfag på C-niveau

samt et af følgende valgfag

Matematik A

Fysik B

Virksomhedsøkonomi B        

Engelsk B
Matematik B*
Kemi B
Biologi B
Fysik C*
Samfundsfag C
Erhvervsøkonomi C*

                                                                     * Kan vælges på et højere niveau

 

Læs mere om uddannelsen her:

 

undefined