DET SÆRLIGE VED VG

De tre principper bag vores undervisning

#1 VG har en vedkommende faglighed – ikke tomme ritualer og blind repetition 

DU VIL OPLEVE, AT FAGENE OG STOFFET ER RELEVANT FOR DIN VIRKELIGHED. Den viden og faglighed du møder i gymnasiet, skal give mening. Derfor tager vi klassen med ud i virkeligheden og virkeligheden med ind i klassen. Så kan du opleve, at det, du lærer i timerne, giver mening. Ca. en gang om måneden har du fx en hel dag med et enkelt fag, hvor undervisningen er anderledes, end den plejer. Det kalder vi blokdage. På disse dage – og i alle mulige andre sammenhænge – trækker vi virksomheder, kunst- og kulturtilbud, offentlige myndigheder, videregående uddannelser og andre spændende personer ind i undervisningen for at gøre den nærværende for dig. Derfor får du en dybere og relevant viden på VG, der gør dig i stand til at forstå og handle på de udfordringer, du møder i virkeligheden.

#2 VG understøtter, at du bliver demokratisk dannet og indgår i sunde fællesskaber

DIN STEMME BETYDER NOGET, for ingen bryder sig om, når man ikke har noget at skulle have sagt. På VG bliver du ikke talt til. Du bliver talt med. Vi mener, at du som elev bliver dygtigere og fagligt skarpere i dialogen med andre elever og med lærerne. Du udvikler dig fagligt, når du bliver taget alvorligt, og når du har medbestemmelse. Derfor har vi blandt andet klassetid og klasseråd i skemaet, hvor klassens trivsel og undervisningen drøftes med klassens lærere og elever. Det er en del af den dialog og respekt, som er fundamentet for al dannelse. Når man oplever den respekt, får man mod på at deltage og udvikle sig. Du bliver klar til dit voksenliv og lærer at være en del af noget, der er større end dig selv.

#3 VG lærer dig at tackle de opgaver, du møder, så du bliver klar til at læse videre

DU LÆRER AT LØSE PROBLEMSTILLINGER VIA EN KREATIV TILGANG Vi vil uddanne dygtige, kreative unge, der vil gøre en forskel. På VG lærer du alt det, der står i bøgerne – og meget mere. Det gælder fx i et fag som matematik. Vi ved, at nogle elever udvikler en nervøsitet ved matematikfaget, som får dem til at lukke ned og holde op med at lære noget. Også selvom de er dygtige elever. De trænger bare til at få nyt mod. Derfor hedder vores nyeste projekt MOD PÅ MATEMATIK. Måske har du haft dårlige oplevelser med faget, eller måske er du bare bange for at føle dig lidt dum, selvom alle siger til dig, at det ikke passer. Hvis du gerne vil have matematik på A eller B-niveau, men er blevet nervøs for faget, så er vi fuld gang med at udvikle nogle nye, kreative redskaber, der kan få dig videre i din læreproces.