DET SÆRLIGE VED VG

FAGLIGHED

På VG er vi ambitiøse på elevernes vegne. Derfor sætter vi løbende nye tiltag i gang, der skal højne fagligheden. 

Lige nu arbejder vi med projektet Mod på matematik, der tager fat på det udbredte fænomen, at matematik kan virke overvældende for mange elever. Ca. 10 procent af alle elever udvikler modstand mod matematik i grundskolen, og det arbejder vi systematisk med. I projektet udvikler vi nye pædagogiske tilgange og samarbejder derudover med Viborg Visuals om at udvikle et VR-værktøj, der kan bruges i matematikundervisningen.

Det er også på VG, at vores dygtige undervisere vejleder kommende lærere, mens de stadig går på universitetet.

Hvis du er nysgerrig efter at læse mere om de mange tiltag på det pædagogiske område, kan du finde mere HER.

KREATIVITET

På VG er vi kreative. Ikke kun i de kreative fag men i hele vores måde at tilrettelægge undervisningen på. Kreativitet er nemlig ikke noget, der kan begrænses til særlige fag. Det er tværtimod en vigtig del af al læring. Det er den dimension, der fører til at skabe noget nyt - det kan være at udvikle en historie, et nyt produkt eller en ny løsning på et problem. 

Kreativitet er en kombination af en hel masse forskellige hjerneprocesser. Og i modsætning til den populære myte, der placerer kreativiteten i venstre hjernehalvdel, bruger vi hele hjernen, når vi er kreative.

Verden har brug for kreative unge, der har faglighed og nysgerrighed med sig i bagagen. Det giver mening og motivation, når man skal ud i livet og finde sin videregående uddannelse.

ER DU OK?

Sundhedsstyrelsen har kortlagt, at mistrivslen blandt unge stiger. Det skyldes, at mange unge oplever at stå alene med ansvaret for at blive en succes. De oplever, at det er ensomt at gå i skole og svært at finde motivationen. Ensomheden og presset kan føre til angst, stress og depression, og flere end tidligere søger hjælp i det psykiatriske system.

På VG går vi en anden vej. Det er vores mål, at alle unge oplever succes. Men her behøver du ikke tro, at du skal være perfekt, eller at du står alene. Her bruger vi dialogen til at tale sammen om det, der nogle gange er usagt. For eksempel at det at være ung i dag ikke synonym med at være perfekt. Og at det giver livskvalitet at gøre noget for andre end sig selv. Her er du velkommen som den, du er. Du er velkommen til at være ambitiøs, til at være i tvivl, til at være dig, og til at være en del af fællesskabet.

Alle klasser på skolen har et klasseråd, og alle klasser har særlig klassetid, hvor vi tager fat om det, der kan være behov for at tale om. 

Vi tror selv, at det er derfor, trivslen på VG stiger.