Lyst til at opleve hvordan det er?
Vælg VG når du skal på brobygning.

 

Brobygning

OPLYSNINGER OM STX-BROBYGNING I FORÅRET 2023

Kære brobygningselev

Hvis du har valgt STX, når du skal på brobygning i 8. klasse, skal du enten på et to- eller tredages forløb. Som noget nyt i år skal du opleve STX-tilbuddet på både Viborg Katedralskole og Viborg Gymnasium, som begge udbyder STX i Viborg Kommune. Det betyder, at du på et todages forløb skal være én dag på det ene gymnasium og én dag på det andet gymnasium.

Hvis du skal på et tredages forløb, vil du have en opstartsdag på det ene gymnasium, og på andendagen skal du møde igen på det samme gymnasium, du startede på, hvor du har en normal brobygningsdag. På tredjedagen skifter du til det andet gymnasium og har en enkelt brobygningsdag på dette gymnasium. Programmet på opstartsdagen er helt identisk for de to gymnasier, og begge gymnasier har koordineret indholdet, så du oplever en masse forskellige fag på de to gymnasier i løbet af de tre dage, du brobygger til STX-uddannelsen.

Dine dage i brobygning byder på rundvisning, introduktion til gymnasiet og ikke mindst undervisning i både kendte og nye fag. Du vil komme til at møde skolens elever på begge gymnasier både ude til undervisningen og rundt omkring på skolen. Og så vil du blive klogere på dine fremtidsmuligheder, og ikke mindst hvordan skolekulturen, atmosfæren og de fysiske rammer er forskellige mellem de to STX-tilbud i Viborg.

Vi ved, at hverdagen som gymnasieelev ikke kun byder på lektier og undervisning, men også nye fællesskaber og unikke oplevelser. Derfor introducerer vi dig også til de aktiviteter, arrangementer og elevudvalg, du kan blive en del af på de to gymnasier. Nogle af gymnasieeleverne vil selv fortælle dig om hverdagen på skolen og alt hvad det indebærer at være gymnasieelev.

Vi glæder os til at se dig – og husk én ting: spørg løs, hvis du er nysgerrig eller i tvivl.
Når du ankommer til skolen på din første dag, skal du ikke gå ind på skolen. Du og dine klassekammerater mødes ved skolens hovedindgang, hvor vores elever vil stå klar for at tage imod jer. De vil stå med et skilt, hvor jeres hold og skole fremgår. Gå direkte hen til dem, når I ankommer, så sørger de for, at I kommer trygt videre til introduktionsmodulet på den første dag.

Skoledagen
Uanset hvilket gymnasium, du skal starte på, er dagen bygget op på samme måde. Vi starter normalt kl. 8.00, og vi har 4 lektioner på en skoledag. Spisepausen afholdes kl. 11.40-12.10. I spisepausen kan du enten sidde i dit klasselokale eller i skolens kantine, hvor du også kan købe frokost.
Du vil modtage undervisning sammen med de andre elever i brobygning og få en mulighed for at tale med nogle af skolens elever. 
Dagene slutter 13.30.

Vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen

Uddannelsesvejledningen (UU) Viborg Kommune har fordelt elever klassevis til brobygningsugernes to- og tredagesforløb, og de har ligeledes fordelt elever mellem de to gymnasier klassevis.

Eventuelle spørgsmål til fordeling på forløbene skal rettes til elevens UU-vejleder eller Ungdomsvejledningen på telefonnummer 30 85 89 05 eller via mailen kommunalungeindsats@viborg.dk

Du vil som brobygningselev (eller som forælder) kunne se i UnoUng (https://ung.unoung.dk/login/new.html) , hvilken dag du skal møde, og hvilket gymnasium du skal starte på, uanset om du skal på et todages eller tredages forløb på STX-uddannelsen.

Du kan derpå klikke dig videre til den relevante uge på gymnasiets hjemmeside, så du kan se, hvordan dit skema for ugen ser ud.

Du vil kunne se dit skema via dette link fra mandag d. 6. feb. 2023.

Spørgsmål til fag eller skema kan rettes til henholdsvis:
Majken Vestergaard, Viborg Katedralskole (2546 2314 + ve@vibkat.dk)
Ole Mortensen, Viborg Gymnasium (2262 4161 + om@vghf.dk)

 

OPLYSNINGER OM HF-BROBYGNING I FORÅRET 2023

Velkomst
Den første gang, du møder på Viborg Gymnasium, bliver du og dine kammerater modtaget ved hovedindgangen, og I kan sætte jer bordene ved indgangen.
Efter en kort rundvisning på skolen og en introduktion til uddannelsestilbuddene på VG går undervisningen i gang.

Vores forventninger til dig
Vi forventer, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. Du skal medbringe almindeligt skoleudstyr, og du velkommen til at medbringe en bærbar computer.

Skoledagen
Undervisningen starter kl. 8.00, og vi slutter dagen kl. 13.15. 

Skolens kantine
Skolens kantine er åben hver dag. Her kan du købe frokost mv., men du er selvfølgelig også velkommen til at have madpakke med.

Skemaer
Du kan finde dit skema her på denne side til de forskellige uger med to,- tre,- eller femdagesforløb.

Busser til og fra VG 
Følgende busser kører til Viborg Gymnasium:
Fra trappetorvet: Busrute 1 og 2
Fra rutebilstationen: Busruter med Viborg Gymnasium/Gymnasiet

Kontakt
Eventuelle spørgsmål vedr. brobygnings- og introduktionsforløbet kan rettes til uddannelsesleder Ole Mortensen på tlf.nr. 8667 1533 eller på om@vghf.dk

VIRTUEL BROBYGNING PÅ VG Skulle du have været på brobygning på VG? Vi har lavet denne video, hvor vi præsenterer vores uddannelser, og hvor du kan høre, hvorfor vores elever har valgt VG.