Virkeligheden ind i klassen - klassen ud i virkeligheden

For rigtig mange elever er det at tage en ungdomsuddannelse blevet til noget, man bare skal igennem. Det kan være svært at se meningen med de ting, man skal lære.

Sådan skal det ikke være her på VG. Derfor vil vi tage klassen med ud i verden og verden med ind i klassen, så du kan opleve, at det, du lærer i timerne, giver mening. Ca. en gang om måneden har du en hel dag med et enkelt fag, hvor undervisningen er anderledes, end den plejer. Det kalder vi blokdage. På disse dage – og i alle mulige andre sammenhænge - er vi virkelig dygtige til at trække repræsentanter fra virksomheder, kunstnere, politi, videregående uddannelser og andre spændende personer ind i undervisningen for at gøre den nærværende for dig.

Er der noget, der kan tage pippet fra én, er det, når man ikke har noget at skulle have sagt. Og den ungdomsgeneration, som du er en del af, taler ofte hellere med hinanden, end med de voksne. Men det dur jo ikke. For hvordan skal du så lære noget, der betyder noget? Derfor synes vi, at vores opgave som gymnasium først og fremmest er at gøre vores viden relevant for dig, tale med dig, se verden fra dit perspektiv – så du kan få udvidet dit perspektiv.

Ellers risikerer vi, at du udelukkende går i gymnasiet, fordi du skal – uden motivation og nysgerrighed. Uden at have en mening om fagene. Det at have en mening og turde sige den højt er ligesom at træne sine muskler – det kommer ikke af sig selv. Man skal øve sig.

Vil du være med?